Innbydelse

Hjertelig velkommen til årets store sjakkfest for barn og ungdom som holdes 19. - 21. november, med flotte spilleforhold og plass til alle på den nye sjakkarenaen Quality Hotel & Resort Fagernes.

Klasseinndeling

Mesterskapet spilles i sju klasser, med aldersgrenser etter året når spilleren fyller alderen:

Kl. A: 17-26 år (født 1984-93) Kl. B: 15-16 år (født 1994-95) Kl. C: 13-14 år (født 1996-97) Kl. D: 12 år (født 1998) Kl. E: 11 år (født 1999) Kl. F: 10 år (født 2000) Kl. G: 9 år og yngre (født 2001 og senere) En spiller under 12 år kan delta i en klasse høyere enn det alderen tilsier.

Spillesystem

Turneringen går over 7 runder etter Norges Sjakkforbunds Monrad-system.

Betenkningstid: 1 time per spiller på 40 trekk og 30 minutter ekstra til resten av partiet, men i første runde 61 minutter per spiller til hele partiet.

SISTE frammøte til turneringen er fredag kl 1530.

Mesterskapet åpnes kl 1600 av ordfører i Nord-Aurdal kommune, Helge Halvorsen.

Premieutdelingen er søndag kl 1545.

Premiering

Det er som, vanlig deltagerpremier til alle deltagerne og større premier til den beste tredjedelen i hver klasse,

De to beste i hver av klassene A, B, C, D og F kvalifiserer seg til Nordisk mesterskap som spilles tidlig i 2011, men i klasse A teller bare spillere født 1990-93 for kvalifisering til Nordisk mesterskap.

Påmelding

Påmelding og registrering skjer normalt via kretsene, eller direkte til oss eller gjennom klubben når kretsen legger opp til det eller tillater det.

Kvalifisert til deltakelse er de av kretsens medlemmer som kretsstyret finner kvalifisert, ut fra resultater i siste KM for ungdom eller selvdefinerte kriterier. I kretser uten et fungerende kretsstyre avgjør USF deltagelse etter søknad.  Kontakt USFs kontor eller oss direkte.

NB: Vi har som arrangør god plass i både spillelokaler og for overnatting og satser på at alle interesserte blir gitt anledning til å delta.

Påmelding kan sendes til Øystein Brekke, epost: oeystei@online.no eller gjerne legges direkte på http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=NMforungdom2010-NorskSjakkforlag

Startavgiften er kr 350 per spiller, innbetales til Norsk Sjakkforlag, bankkonto 2010 44 66967.

Påmeldingsfrist er tirsdag 16. november. Etteranmeldelser vil normalt bli godtatt, men da med en tillleggsavgift k 100 per spiller.

 

Kontaktinfo

Arrangementsleder Øystein Brekke, epost: oeystei@online.no

mobiltlf. 91 18 91 90

tlf. dagtid 32 82 10 74 mandag - fredag kl 1030 - 1730 før og etter mesterskapet, i Norsk Sjakkforlag Sjakkbutikken, www.sjakkbutikken.no

Mesterskapet arrangeres av Norsk Sjakkforlag i samarbeid med Valdres Barnesjakklubb

Logo Logo